tel.: +421 (0) 31 552 20 36
mobil: +421 (0) 905 649 198

Právnici

JUDr. Ladislav Pollák, advokát

 • ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v r.1975,
 • vo vykonaní praxe zložil advokátske skúšky už v roku 1978,
 • od septembra 1978 do marca 1979 pracoval ako advokát v Advokátskej poradni v Dunajskej Strede; od apríla 1979 do marca 1991 pracoval ako podnikový právnik,
 • v roku 1983 absolvoval rigorózne konanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a bol mu priznaný titul doktor práv, v skratke JUDr.,
 • nepretržitému výkonu advokácie sa venuje od apríla roku 1991.

JUDr. Ladislav Pollák, advokátsky koncipient

 • absolvoval denné magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; po splnení všetkých zákonných podmienok dosiahol titul Mgr. v odbore právo v júni 2004,
 • je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov SAK od roku 2005,
 • v roku 2011 úspešne absolvoval advokátsku skúšku ako i rigorózne konanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a bol mu priznaný akademický titul doktor práv, v skratke JUDr.,
 • jazykové znalosti: maďarčina, angličtina, nemčina.

JUDr. Peter Pollák, advokátsky koncipient

 • denné magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval a titul Mgr. v odbore právo dosiahol v júni 2005,
 • je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov SAK od roku 2005,
 • v roku 2008 úspešne absolvoval rigorózne konanie na Univerzite Komenského v Bratislave a bol mu priznaný akademický titul doktor práv, v skratke JUDr.,
 • jazykové znalosti: maďarčina, angličtina, nemčina.