tel.: +421 (0) 31 552 20 36
mobil: +421 (0) 905 649 198

Zakladanie obchodných spoločností v SR

Zakladanie obchodných spoločností na území SR je v prevažnej miere orientované na zakladanie spoločností s ručením obmedzeným. Naša advokátska kancelária zakladá pre svojich klientov obchodné spoločnosti v súlade s ich podnikateľskými aktivitami podľa ich individuálnych predstáv. Vyhotovujeme zakladateľské dokumenty, zabezpečíme vydanie podnikateľského oprávnenia a dáme zaregistrovať obchodnú spoločnosť v obchodnom registri. Naša činnosť sa nezameriava iba na založenie a vznik obchodných spoločností, ale aj na vyhotovovanie všetkých písomností (zápisnice, dodatky, úplné znenia spoloč. zmlúv či zakladateľských listín atď.) potrebných k zápisu zmien do obchodného registra a registráciu týchto zmien v obchodnom registri.

Zakladanie obchodných spoločností ako aj registráciu zmien bežne realizujeme pre klientov z rôznych štátov EÚ, najmä z Maďarskej republiky a Českej republiky.